Otrzymuj z wyprzedzeniem informację o wydarzeniach organizowancych przez Izbę Coachingu

Chcesz mieć informację o wydarzeniach w swojej skrzynce email?

Zarejestruj swój adres email, aby otrzymywać newsletter.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Izba Coachingu z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ul. Smulikowskiego 4, p.118 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000337327, REGON: 142010942, NIP: 7010201212. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji wydarzeń oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite) oraz standardowych klauzul umownych (HubSpot). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do naszego Inspektora Ochrony Danych - Bartosza Berendta na adres: iod@ic.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Izba Coachingu

Polityka prywatności